Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij BVBA Juwelen Henri Dom willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in BVBA Juwelen Henri Dom stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Artikel 1 - Definities 
1.1. Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen. 
1.2. Onder Henri Dom wordt verstaan: BVBA Juwelen Henri Dom, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden. 
1.3. Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van BVBA Juwelen Henri Dom een overeenkomst met haar aan te gaan. 
1.4. Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en BVBA Juwelen Henri Dom betrekking hebben. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij BVBA Juwelen Henri Dom hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt. 
2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. 

Artikel 3 - Aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten
Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen van BVBA Juwelen Henri Dom zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. 
3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.
3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.
Overeenkomst
3.4. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw reservering door BVBA Juwelen Henri Dom per e-mail is bevestigd. 

Artikel 4 - Prijzen en kosten
4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van reservering zijn van toepassing. 
4.2. De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW , tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
4.3. BVBA Juwelen Henri Dom behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 5 - Diversen
5.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BVBA Juwelen Henri Dom in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BVBA Juwelen Henri Dom vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
5.2 BVBA Juwelen Henri Dom behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 
5.3 Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. 
5.4 De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).
5.5 Om het reserveren via de website zo vlot mogelijk te laten verlopen en om misverstanden te voorkomen, zijn er enkele voorwaarden aan verbonden:

  • De gereserveerde artikelen worden 5 werkdagen voor u apart gehouden, daarna worden ze opnieuw in de winkel geplaatst, tenzij u met ons een andere afhaaldatum afgesproken hebt.
  • U kunt de artikelen uiteraard passen in de winkel en hebt het recht om van de koop af te zien.
  • De artikelen worden niet opgestuurd, u kunt deze afhalen in de winkel tijdens de openingsuren.
  • De artikelen dienen in de winkel betaald te worden.

Contact


Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x